top of page

Mūsu Nākamie Dievkalpojumi
Our Upcoming Services

14. oktobrī, 2023 g.
18. novembrī, 2023 g.
23. decembrī, 2023 g.

Our services are on Saturdays at 1:00pm, unless otherwise noted.

Dievkalpojumus vada viesu mācītājs no Bostonas draudzes, 
Prāvests Igors Safins, vienu reizi mēnesī
Ērģelniece - Ilga Zenta Pups

Please join us for our social hour after the services.

>>><<<

bottom of page